คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น สิ่งแวดล้อมสวยงาม