คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น สีแวดล้อมสวยงาม

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

 • ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 • คณะผู้บริหาร
 • ข้อมูลบุคลลากรฯ
 • ข้อมูลวิชาการ
 • ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ข้อมูลงบประมาณ
 • ข้อมูลครุภัณฑ์
 • ข้อมูลอาคารสถานที่
 • ข้อมูลกิจกรรม

คู่มือสำหรับนักเรียน

 • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
 • การรับนักเรียน
 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
 • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
 • การขอลาออกจากโรงเรียน
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การขอใช้อาคารสถานที่
 • การขอใบแทนเอกสาร
 • คู่มืองานพิธีการ

Facebook

คู่มือสำหรับนักเรียน

🎓 ปพ.5 ออนไลน์
🎓 ประกาศผลสอบ
🎓 งานวัดผลโรงเรียน
🎓 ใบรายชื่อนักเรียน
🎓 การรับนักเรียน
🎓 การขอย้ายเข้าโรงเรียน
🎓 การขอย้ายออกจากโรงเรียน
🎓 การขอลาออกจากโรงเรียน
🎓 การเทียบโอนผลการเรียน
🎓 การขอใช้อาคารสถานที่
🎓 การขอใบแทนเอกสาร
🎓 คู่มืองานพิธีการ

ประชาสัมพันธ์

แนวทางการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำโรงเรียน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาย 4

นายพิศิษฐ์  ไพรสินธ์

Mr.Mr. Phisit Praisin

ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ

School Director

--------------------------------

Sangkha School

Login Form

ITA Online

สังคมออนไลน์

สังคมออนไลน์ 1

 

เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้

White Orange Modern Food Billboard Web Ad 4

 

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 

cropped logo obec 6

 

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2

 

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 3

 

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 4

link 8

link 9

ผู้เข้าชม

มี 196 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แกลอรี