คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น สีแวดล้อมสวยงาม

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสังขะ

เลขที่ 422 ม.1 ตำบลสังขะ

อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

 32150


ข้อมูลติดต่อ

โทร : 044-571127

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.