เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง 422  หมู่ที่ 1  ตำบลสังขะ  

อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  

สพม.สุรินทร์

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 086-4555466,

086-4555460

โทรสาร  0-44-571126  

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : www.sangkha.ac.th