คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น สิ่งแวดล้อมสวยงาม

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

 • ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 • คณะผู้บริหาร
 • ข้อมูลบุคลลากรฯ
 • ข้อมูลวิชาการ
 • ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ข้อมูลงบประมาณ
 • ข้อมูลครุภัณฑ์
 • ข้อมูลอาคารสถานที่
 • ข้อมูลกิจกรรม

Facebook

คู่มือสำหรับนักเรียน

🎓 ปพ.5 ออนไลน์
🎓 ประกาศผลสอบ
🎓 งานวัดผลโรงเรียน
🎓 ใบรายชื่อนักเรียน
🎓 การรับนักเรียน
🎓 การขอย้ายเข้าโรงเรียน
🎓 การขอย้ายออกจากโรงเรียน
🎓 การขอลาออกจากโรงเรียน
🎓 การเทียบโอนผลการเรียน
🎓 การขอใช้อาคารสถานที่
🎓 การขอใบแทนเอกสาร
🎓 คู่มืองานพิธีการ

ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

No Gift

งดรับของขวัญ

แนะนำโรงเรียน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาย 4

นายพิศิษฐ์  ไพรสินธ์

Mr.Mr. Phisit Praisin

ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ

School Director

--------------------------------

Sangkha School

ITA Online

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 7

 

สังคมออนไลน์

สังคมออนไลน์ 1

 

เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้

White Orange Modern Food Billboard Web Ad 4

saren4child

 ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2

salary 1
eservice 1

เว็บไชต์หน่วยงาน

สกรีนช็อต 2024 06 11 123529

 ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 cropped logo obec 6

  ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 3

 ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 4

 

 

ดาวน์โหลด

 • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
 • การรับนักเรียน
 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
 • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
 • การขอลาออกจากโรงเรียน
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การขอใช้อาคารสถานที่
 • การขอใบแทนเอกสาร
 • คู่มืองานพิธีการ

บทเรียนออนไลน์

ครูบ้านนอก

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

แกลอรี