[ 04 ธันวาคม 2561 ]: ?วันนัดพบ.....สมทบโดม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๗ ปี โรงเรียนสังขะ? ขอเรียนเชิญร่วมงานฯ และเยี่ยมชมโรงเรียนสังขะในวันอาทิตย์ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๙ น. เป็นต้นไป<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 
ผู้มาเยือนลำดับที่
ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 2 คน

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 28 )


  • Css
  • Css
  • Css
 


กำลังใจสู่การเดินทางตามล่าหาฝัน..คว้าชัยความเป็นหนึ่งสู่ชาวเหลือง แดง
ในนามคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา ขออำนวยอวยพร อวยชัยให้คณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมทุกกิจกรรม

บันทึก : 06 ธันวาคม 2561

โรงเรียนสังขะ โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
โรงเรียนสังขะ โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทำบุญตักบาตร ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคม ณ ที่ว่าอำเภอสังขะ

บันทึก : 05 ธันวาคม 2561

วันนัดพบ.....สมทบโดม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๗ ปี โรงเรียนสังขะ
วันนัดพบ.....สมทบโดม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๗ ปี โรงเรียนสังขะ...ขอเรียนเชิญ ....ร่วมงานฯ และเยี่ยมชมโรงเรียนสังขะในวันอาทิตย์ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๙ น. เป็นต้นไป
เอกสารที่แนบมาด้วย

1. เอกสารแนบ-1
(77.05 KB)
2. เอกสารแนบ-2
(35.38 KB)
บันทึก : 04 ธันวาคม 2561
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "เจียงฮายเกมส์" ครั้งที่ ๔๖ ระหว่าง ๑๘-๒๘ พฤศจิกายน 2561 บันทึก : 30 พฤศจิกายน 2561
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2561 บันทึก : 27 พฤศจิกายน 2561
ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรและแสดงความชื่นชม ยินดีกับ่นักเรียนที่มีผลการเฉลี่ยสูงที่สุด 10 อันดับแรก บันทึก : 24 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมกับเทศบาลตำบลสังขะ บันทึก : 24 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ทำบุญตามหลักศาสนาพุทธ บันทึก : 24 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อชมการแสดงซ้อมใหญ่ ณ สนามแสดงช้าง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บันทึก : 15 พฤศจิกายน 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC:การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ บันทึก : 15 พฤศจิกายน 2561
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 
 
 

 
คำสั่งเวรยาม 646 (ธันวาคม 61 - มกราคม 62)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน (SMART STUDENTS) "DEKSAREN"
[ àÍ¡ÊÒÃṺ ] ·Õè : admin
 
แต่งตั้งครูผู้สอนรายวิชาหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่พิเศษ งานอาคาร
:: คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัย เดือน สิงหาคม-กันยายน 2561
 
 
 

 
ประกาศปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
 
ผลการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
 
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรมด้วยวิธีปร
 
 
 

 
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา คณิตศาสตร์
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นายอำนวย ประไวย์
 
บทคัดย่อ วิจัยแบบร่วมมือเทคนิค LT การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นายอำนวย ประไวย์
 
รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางปะวินา ใจกล้า
 
รายงานการพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางสำเรียง สุขพันธ์
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว
:: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์
:: การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
:: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI (Team Assisted Individualization)
:: นวัตกรรม แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมอนันต์ รายวิชาคณิตฯเพิ่มเติม
:: รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย นางจันจิรา หมั่นบ่อแก
 
 

 
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม
ครู คศ.2
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก

คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 (140.0 KB)
คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน เดือนสิงหาคม-กันยายน 59 (266.0 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)

คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [498]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [777]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [415]
 

กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา
13 ภาพ 39 เข้าชม 0 ความเห็น
ต้อนรับ ผอ.สมชัย
16 ภาพ 56 เข้าชม 0 ความเห็น
กิจกรรมวันสันติภาพโลก...
6 ภาพ 173 เข้าชม 0 ความเห็น
กีฬาสีภายใน 2561
23 ภาพ 171 เข้าชม 0 ความเห็น
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English camp2018)??
18 ภาพ 179 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
 
 

เหรียญเงิน กีฬฮีอกกี้ ซีเกมส์ 2017 ที่ประเทศม
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฮอกกี้ ประเภท
"วงดนตรีลูกทุ่ง" ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขับร้อง
"เจ้าเหรียญทอง" กิจกรรมตอมพิวเตอร์
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงพื้นบ้าน