:: โรงเรียนสังขะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ::
 
[ 03 เมษายน 2561 ]: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2561<-->[ 01 เมษายน 2561 ]: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561<-->[ 28 มีนาคม 2561 ]: ประกาศผลนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ม.1 และ ม.4<-->[ 07 มีนาคม 2561 ]: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ SME <-->[ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ]: โรงเรียนสังขะประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 
ผู้มาเยือนลำดับที่
ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 2 คน

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 29 )
  • Css
  • Css
  • Css
 


โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา
โรงเรียนสังขะจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา ทั้งนี้ได้มีการกำหนดคำอธิบายระดับคุณภาพ คุณธรรมเป้าหมาย และแนวทางการสร้างพฤติกรรมเชิงบวก พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะ

บันทึก : 02 กุมภาพันธ์ 2561

เทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2018
โรงเรียนสังขะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์จัดเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 ในวันที่ 29 มกราคม 2561

บันทึก : 23 มกราคม 2561

เปิดบ้านเหลืองแดง OPEN HOUSE และแนะแนวการศึกษาต่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนสังขะจัดนิทรรศการ เปิดบ้านเหลืองแดง OPEN HOUSE และแนะแนวการศึกษาต่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

บันทึก : 23 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง บันทึก : 07 ธันวาคม 2560
นโยบายการรับนักเรียน 2561 บันทึก : 07 ธันวาคม 2560
แห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชนเทศบาลตำบลสังขะ บันทึก : 21 กรกฏาคม 2559
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 บันทึก : 24 พฤษภาคม 2559
ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน บันทึก : 21 พฤศจิกายน 2558
เปิดโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" บันทึก : 15 พฤศจิกายน 2558
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 
 
 

 
คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัย เดือน สิงหาคม-กันยายน 2561
 
คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2561
 
คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน เดือนเมษายน-พฤษภาคม 61
 
คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน เดือนธันวาคม 60 -มกราคม 61
 
คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน เดือนสิงหาคม-กันยายน 59
:: คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัย เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2559
 
 
 

 
ผลการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
 
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2561
 
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ
:: ประกาศผลนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ประจำปี 2561 ม.1
:: ประกาศผลนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ประจำปี 2561 ม.4
:: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561(SME)
:: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561(SME)
:: การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรมด้วยวิธีปร
 
 
 

 
รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางปะวินา ใจกล้า
 
รายงานการพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางสำเรียง สุขพันธ์
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว
 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางสาววิเศษศิษฐ์ โสวภาค
 
การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: ครูวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม
:: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI (Team Assisted Individualization)
:: นวัตกรรม แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมอนันต์ รายวิชาคณิตฯเพิ่มเติม
:: รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย นางจันจิรา หมั่นบ่อแก
 
 

 
นายสมัน บุญหล้า
ครูผู้ช่วย
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก

คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 (140.0 KB)
คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน เดือนสิงหาคม-กันยายน 59 (266.0 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)

10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58 [552]
คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [436]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [687]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [371]
 

พิธีถวายราชสดุดี
3 ภาพ 736 เข้าชม 0 ความเห็น
ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน
4 ภาพ 782 เข้าชม 0 ความเห็น
กิจกรรมบุญวันเกิดโรงเรียน
3 ภาพ 759 เข้าชม 0 ความเห็น
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
0 ภาพ 888 เข้าชม 0 ความเห็น
 
 
 

เหรียญเงิน กีฬฮีอกกี้ ซีเกมส์ 2017 ที่ประเทศม
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฮอกกี้ ประเภท
"วงดนตรีลูกทุ่ง" ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขับร้อง
"เจ้าเหรียญทอง" กิจกรรมตอมพิวเตอร์
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงพื้นบ้าน