[ 18 ธันวาคม 2561 ]: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน...<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 
ผู้มาเยือนลำดับที่
ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 2 คน

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 27 )
  • Css
  • Css
  • Css
 


หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 ได้ออกคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 ได้ออกคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกที่ 6 โรงเรียนสังขะ

บันทึก : 23 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนระดับ 1 ฝ่ายกิจการ และสภานักเรียน 62 เป็นตัวแทนนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

บันทึก : 22 พฤษภาคม 2562

การจัดห้องใหม่ ม.2 และ ม.5
การจัดห้องใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
เอกสารที่แนบมาด้วย

1. เอกสารแนบ-1
(1.57 KB)
บันทึก : 09 พฤษภาคม 2562
สืบสานประเพณีวันมหาสงกรานต์ บันทึก : 13 เมษายน 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ.... บันทึก : 13 มีนาคม 2562
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 บันทึก : 12 มีนาคม 2562
พิธีมอบประกาศนียบัตร บันทึก : 11 มีนาคม 2562
แจ้งแก้ไขการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ล่าสุด บันทึก : 11 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บันทึก : 01 มีนาคม 2562
ม.6 เรียนตามอัธยาศัยที่บ้านก่อนสอบโอเน็ต บันทึก : 28 กุมภาพันธ์ 2562
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 
 
 

 
ึการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
 
คำสั่งเวรยามฯ 158 (เมษายนและพฤษภาคม 62)
 
คำสั่งเวรยาม 646 (ธันวาคม 61 - มกราคม 62)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน (SMART STUDENTS) "DEKSAREN"
[ àÍ¡ÊÒÃṺ ] ·Õè : admin
 
แต่งตั้งครูผู้สอนรายวิชาหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
:: แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
:: เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่พิเศษ งานอาคาร
:: คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัย เดือน สิงหาคม-กันยายน 2561
 
 
 

 
โรงเรียนสังขะจึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2562
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
[ àÍ¡ÊÒÃṺ ] ·Õè : admin
 
ประกาศปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
 
ผลการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
:: การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรมด้วยวิธีปร
 
 
 

 
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา คณิตศาสตร์
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นายอำนวย ประไวย์
 
บทคัดย่อ วิจัยแบบร่วมมือเทคนิค LT การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นายอำนวย ประไวย์
 
รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางปะวินา ใจกล้า
 
รายงานการพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางสำเรียง สุขพันธ์
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว
:: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์
:: การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
:: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI (Team Assisted Individualization)
:: นวัตกรรม แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมอนันต์ รายวิชาคณิตฯเพิ่มเติม
:: รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย นางจันจิรา หมั่นบ่อแก
 
 

 
นายชยุตพงศ์ สามิตร
พนักงานราชการ
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก

คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 (140.0 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)

คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [626]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [906]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [533]
 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
12 ภาพ 1 เข้าชม 0 ความเห็น
กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา
13 ภาพ 205 เข้าชม 0 ความเห็น
ต้อนรับ ผอ.สมชัย
16 ภาพ 259 เข้าชม 0 ความเห็น
กิจกรรมวันสันติภาพโลก...
6 ภาพ 401 เข้าชม 0 ความเห็น
กีฬาสีภายใน 2561
23 ภาพ 381 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
 
 

เหรียญเงิน กีฬฮีอกกี้ ซีเกมส์ 2017 ที่ประเทศม
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฮอกกี้ ประเภท
"วงดนตรีลูกทุ่ง" ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขับร้อง
"เจ้าเหรียญทอง" กิจกรรมตอมพิวเตอร์
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงพื้นบ้าน