[ 18 ธันวาคม 2561 ]: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน...<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 
ผู้มาเยือนลำดับที่
ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 2 คน

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 28 )  • Css
  • Css
  • Css
 


โรงเรียนสังขะรับการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ
โรงเรียนสังขะรับการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ (๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ)

บันทึก : 14 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมวันตรุษจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมวันตรุษจีน

บันทึก : 05 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 ตามปฏิิทินการรับสมัครทั้งห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนพิเศษ (SME.) และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
[ เอกสารแนบท้าย ] เอกสารที่แนบมาด้วย

1. เอกสารแนบ-1
(1.82 KB)
2. เอกสารแนบ-2
(1.64 KB)
แนบท้ายเพิ่มเติม...
บันทึก : 02 กุมภาพันธ์ 2562
งานเทศกาลแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (SISE 3) บันทึก : 30 มกราคม 2562
การให้โรงเรียนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ สอดคล้องกับการเลื่อนการทดสอบ บันทึก : 25 มกราคม 2562
กิจกรรมการกำจัดขะและลดขยะในโรงเรียนสังขะ บันทึก : 25 มกราคม 2562
โรงเรียนกำหนดให้มีการเรียนการสอนชดเชย บันทึก : 24 มกราคม 2562
ลงนามบันทึกข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บันทึก : 22 มกราคม 2562
เรียนตามอัธยาศัยนะครับ... บันทึก : 04 มกราคม 2562
วันนัดพบ.สมทบโดม บันทึก : 30 ธันวาคม 2561
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 
 
 

 
คำสั่งเวรยาม 646 (ธันวาคม 61 - มกราคม 62)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน (SMART STUDENTS) "DEKSAREN"
[ àÍ¡ÊÒÃṺ ] ·Õè : admin
 
แต่งตั้งครูผู้สอนรายวิชาหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่พิเศษ งานอาคาร
:: คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัย เดือน สิงหาคม-กันยายน 2561
 
 
 

 
ประกาศปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
 
ผลการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
 
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรมด้วยวิธีปร
 
 
 

 
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา คณิตศาสตร์
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นายอำนวย ประไวย์
 
บทคัดย่อ วิจัยแบบร่วมมือเทคนิค LT การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นายอำนวย ประไวย์
 
รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางปะวินา ใจกล้า
 
รายงานการพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางสำเรียง สุขพันธ์
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว
:: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์
:: การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
:: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI (Team Assisted Individualization)
:: นวัตกรรม แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมอนันต์ รายวิชาคณิตฯเพิ่มเติม
:: รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย นางจันจิรา หมั่นบ่อแก
 
 

 
นางสาวมาริษา เหล่าชัย (นศ.ฝึกประสบการ์)
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก

คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 (140.0 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)

คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [550]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [843]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [468]
 

กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา
13 ภาพ 121 เข้าชม 0 ความเห็น
ต้อนรับ ผอ.สมชัย
16 ภาพ 150 เข้าชม 0 ความเห็น
กิจกรรมวันสันติภาพโลก...
6 ภาพ 290 เข้าชม 0 ความเห็น
กีฬาสีภายใน 2561
23 ภาพ 255 เข้าชม 0 ความเห็น
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English camp2018)??
18 ภาพ 259 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
 
 

เหรียญเงิน กีฬฮีอกกี้ ซีเกมส์ 2017 ที่ประเทศม
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฮอกกี้ ประเภท
"วงดนตรีลูกทุ่ง" ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขับร้อง
"เจ้าเหรียญทอง" กิจกรรมตอมพิวเตอร์
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงพื้นบ้าน