[ 18 ธันวาคม 2561 ]: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน...<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
 
ผู้มาเยือนลำดับที่
ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 3 คน

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 24 )


  • Css
  • Css
  • Css
  • Css
 


ปฏิทิน การรับสมัคร ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
ปฏิทิน การรับสมัคร ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)

บันทึก : 29 เมษายน 2563

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (3-12 พ.ค.2563)
ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (3-12 พ.ค.2563)

บันทึก : 29 เมษายน 2563

ส่งความสุขปีใหม่ 2563
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมจากกลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ กิจกรรมวันปีใหม่ แลกของรางวัลกันมากมาย

บันทึก : 30 ธันวาคม 2562
ร่วมแสดงในพิธีมงคลจองได บันทึก : 25 กันยายน 2562
บริหารตลาด..ให้เป็นโรงเรียน บันทึก : 24 กันยายน 2562
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บันทึก : 07 กันยายน 2562
12 สิงหาคม 2562 """"กิจกรรมร่วมกับเทศบาลอำเภอสังขะ""""" บันทึก : 19 สิงหาคม 2562
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังขะ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บันทึก : 09 สิงหาคม 2562
โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง 6 สิงหาคม 262 บันทึก : 09 สิงหาคม 2562
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสังขะ โดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับ ม.ต้น บันทึก : 31 กรกฏาคม 2562
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
tab2
tab3
tab4
tab5
 
 

 
คำสั่ง ที่ 147/2563 เวรรักษาการณ์กลางวันและกลางคืน (พฤษภาคม - มิถุนายน)
[ àÍ¡ÊÒÃṺ ] ·Õè : admin
 
คำสั่ง 132 เวรรักษาการณ์กลางวันและกลางคืน (ฉบับแก้ไข) มีนาคมและเมษายน ปี 256
 
คำสั่ง 122 รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 (21-25 มีนาคม 2563)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน (SMART STUDENTS) "DEKSAREN"
[ àÍ¡ÊÒÃṺ ] ·Õè : admin
 
เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่พิเศษ งานอาคาร
 
 
 

 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (กล
 
ประกาศโรงเรียนสังขะ แจ้งนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
 
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SME)
 
ประกาศ "กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีก
[ àÍ¡ÊÒÃṺ ] ·Õè : admin
:: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรีย
:: การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2562
:: การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรมด้วยวิธีปร
 
 
 


ปฏิทิน การรับสมัคร ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
ปฏิทิน การรับสมัคร ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)

บันทึก : 29 เมษายน 2563

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (3-12 พ.ค.2563)
ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (3-12 พ.ค.2563)

บันทึก : 29 เมษายน 2563

ส่งความสุขปีใหม่ 2563
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมจากกลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ กิจกรรมวันปีใหม่ แลกของรางวัลกันมากมาย

บันทึก : 30 ธันวาคม 2562
ร่วมแสดงในพิธีมงคลจองได บันทึก : 25 กันยายน 2562
บริหารตลาด..ให้เป็นโรงเรียน บันทึก : 24 กันยายน 2562
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บันทึก : 07 กันยายน 2562
12 สิงหาคม 2562 """"กิจกรรมร่วมกับเทศบาลอำเภอสังขะ""""" บันทึก : 19 สิงหาคม 2562
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังขะ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บันทึก : 09 สิงหาคม 2562
โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง 6 สิงหาคม 262 บันทึก : 09 สิงหาคม 2562
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสังขะ โดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับ ม.ต้น บันทึก : 31 กรกฏาคม 2562
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 
 
 

 
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา คณิตศาสตร์
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นายอำนวย ประไวย์
 
บทคัดย่อ วิจัยแบบร่วมมือเทคนิค LT การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นายอำนวย ประไวย์
 
รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางปะวินา ใจกล้า
 
รายงานการพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางสำเรียง สุขพันธ์
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว
:: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์
:: การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
:: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI (Team Assisted Individualization)
:: นวัตกรรม แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมอนันต์ รายวิชาคณิตฯเพิ่มเติม
:: รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย นางจันจิรา หมั่นบ่อแก
 
 

 
นายนฤชา ประทุมมา (ยาม)
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (37.7 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)

คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [910]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [1e3]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [803]
 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
12 ภาพ 457 เข้าชม 0 ความเห็น
กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา
0 ภาพ 1e3 เข้าชม 0 ความเห็น
ต้อนรับ ผอ.สมชัย
0 ภาพ 644 เข้าชม 0 ความเห็น
กิจกรรมวันสันติภาพโลก...
0 ภาพ 773 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...