เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร : 097-2891963
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

นายบุญช่วย  ถ้วยทอง
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทร :  093-5714527
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายประสงค์  ตอนศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร : 087-2601215
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวภิญญาพัชญ์  แบบอย่าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
โทร : 064-1922428
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางขวัญณพัฒน์  โคตรชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
โทร : 085-4566733
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.