เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนสังขะ รับสมัครนักการภารโรง page 0001

ประกาศโรงเรียนสังขะ รับสมัครนักการภารโรง page 0001

ประกาศโรงเรียนสังขะ รับสมัครนักการภารโรง page 0001

ประกาศโรงเรียนสังขะ รับสมัครนักการภารโรง page 0001