เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566

       ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566   ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ

🗓สอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
🏠สถานที่ ห้องสะกาดขวัญข้าว อาคาร4 โรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 

 1401

1402