เอกลักษณ์ : การเรียนดี ดนตรีพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม

ขอเชิญร่วมงาน

“ร้อยรักษ์อักษรา”บูชาครูกลอนสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.00-15.40 น.
มีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะมาก มาร่วมงานกันเยอะๆนะคะ