สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนสังขะ
วันเดือนปีผู้เยี่ยมชมเบราเซอร์ระบบปฏิบัติการ
24-05-201912Chrome (6)
Unknown (5)
Firefox (1)
Unknown (8)
Linux (2)
Windows XP (1)
Windows 7 (1)
23-05-201966Unknown (30)
Chrome (27)
Firefox (5)
Safari (3)
IE (1)
Unknown (39)
Linux (9)
Windows 7 (7)
Mac OS X (5)
Windows XP (3)
Windows 8.1 (3)
22-05-201986Unknown (40)
Chrome (33)
Firefox (9)
Safari (3)
IE (1)
Unknown (47)
Linux (17)
Mac OS X (9)
Windows 7 (8)
Windows 8.1 (2)
Windows XP (2)
Windows Vista (1)
21-05-201954Unknown (27)
Chrome (21)
Safari (3)
IE (1)
Opera (1)
Firefox (1)
Unknown (29)
Linux (11)
Windows 7 (7)
Windows 8.1 (3)
Mac OS X (3)
Windows XP (1)
20-05-201982Unknown (44)
Chrome (30)
Safari (7)
Firefox (1)
Unknown (52)
Linux (21)
Mac OS X (6)
Windows 7 (2)
Windows 8 (1)
19-05-201941Unknown (23)
Chrome (16)
Firefox (1)
Safari (1)
Unknown (28)
Linux (10)
Mac OS X (2)
Windows 7 (1)
18-05-201951Unknown (29)
Chrome (17)
Firefox (2)
Safari (2)
IE (1)
Unknown (35)
Linux (11)
Mac OS X (2)
Windows 7 (1)
Windows 8.1 (1)
Windows XP (1)
17-05-201969Chrome (31)
Unknown (24)
IE (6)
Firefox (4)
Safari (3)
Opera (1)
Unknown (31)
Linux (19)
Windows 7 (10)
Windows XP (4)
Mac OS X (3)
Windows Vista (1)
Windows 8.1 (1)
16-05-201967Unknown (33)
Chrome (23)
Safari (8)
Firefox (2)
IE (1)
Unknown (38)
Linux (15)
Mac OS X (7)
Windows 7 (6)
Windows XP (1)
15-05-201986Unknown (46)
Chrome (34)
Safari (3)
Firefox (2)
Opera (1)
Unknown (41)
Linux (23)
Windows 7 (15)
Mac OS X (6)
Windows 8.1 (1)
14-05-201976Unknown (34)
Chrome (28)
Safari (6)
Firefox (3)
Opera (3)
IE (2)
Unknown (42)
Linux (19)
Windows 7 (6)
Mac OS X (5)
Windows XP (2)
Windows 8.1 (1)
Windows 8 (1)
13-05-2019105Chrome (67)
Unknown (31)
Safari (4)
Firefox (2)
Opera (1)
Linux (47)
Unknown (42)
Windows 7 (10)
Mac OS X (4)
Windows XP (2)
12-05-201993Chrome (52)
Unknown (33)
Safari (4)
Opera (2)
Firefox (2)
Linux (40)
Unknown (39)
Windows 7 (5)
Mac OS X (5)
Windows 8.1 (3)
Windows XP (1)
11-05-201976Chrome (51)
Unknown (16)
Safari (5)
Firefox (2)
IE (1)
Opera (1)
Linux (47)
Unknown (21)
Mac OS X (3)
Windows 7 (2)
Windows XP (2)
Windows 8.1 (1)
10-05-201999Chrome (56)
Unknown (31)
Firefox (5)
Safari (4)
Opera (3)
Linux (45)
Unknown (37)
Mac OS X (6)
Windows 7 (6)
Windows 8.1 (3)
Windows XP (2)
09-05-201997Chrome (56)
Unknown (35)
Safari (4)
Firefox (2)
Linux (48)
Unknown (37)
Mac OS X (7)
Windows 7 (3)
Windows 8.1 (2)
08-05-201972Chrome (35)
Unknown (27)
Safari (5)
Opera (3)
Firefox (1)
IE (1)
Unknown (34)
Linux (24)
Windows 7 (6)
Mac OS X (4)
Windows 8.1 (2)
Windows XP (2)
07-05-201982Chrome (44)
Unknown (27)
Safari (5)
Firefox (3)
Opera (3)
Linux (37)
Unknown (35)
Windows 7 (6)
Windows XP (3)
Mac OS X (1)
06-05-201952Unknown (23)
Chrome (21)
Opera (4)
Safari (3)
Firefox (1)
Unknown (25)
Linux (21)
Mac OS X (3)
Windows 7 (1)
Windows 8.1 (1)
Windows XP (1)
05-05-201952Unknown (27)
Chrome (19)
Safari (4)
Opera (1)
Firefox (1)
Unknown (32)
Linux (12)
Mac OS X (4)
Windows 7 (1)
Windows 8.1 (1)
Windows 8 (1)
Windows XP (1)
04-05-201952Unknown (25)
Chrome (21)
Firefox (5)
Safari (1)
Unknown (30)
Linux (13)
Windows 7 (4)
Windows XP (3)
Mac OS X (2)
03-05-201958Unknown (26)
Chrome (23)
Firefox (6)
Safari (3)
Unknown (33)
Linux (12)
Windows 7 (6)
Windows 8.1 (3)
Windows XP (2)
Mac OS X (2)
02-05-201958Chrome (27)
Unknown (24)
Safari (3)
Firefox (2)
Opera (1)
IE (1)
Unknown (32)
Linux (15)
Windows 7 (5)
Mac OS X (4)
Windows XP (2)
01-05-201970Chrome (42)
Unknown (20)
Safari (4)
Firefox (3)
Opera (1)
Unknown (26)
Windows 7 (20)
Linux (18)
Windows XP (3)
Mac OS X (2)
Windows 8.1 (1)
30-04-201957Chrome (25)
Unknown (21)
Firefox (6)
Safari (3)
Opera (2)
Unknown (25)
Linux (18)
Windows 7 (5)
Windows XP (4)
Mac OS X (3)
Windows 8.1 (2)
29-04-201962Chrome (28)
Unknown (21)
Safari (6)
Firefox (6)
Opera (1)
Unknown (27)
Linux (17)
Mac OS X (7)
Windows 7 (6)
Windows XP (3)
Windows 8 (1)
Android (1)
28-04-201939Unknown (21)
Chrome (13)
Opera (2)
Firefox (2)
IE (1)
Unknown (26)
Linux (10)
Windows XP (2)
Windows 7 (1)
27-04-201954Unknown (26)
Chrome (21)
Firefox (3)
Safari (3)
IE (1)
Unknown (35)
Linux (12)
Mac OS X (4)
Windows XP (2)
Windows Vista (1)
26-04-201947Chrome (21)
Unknown (16)
Safari (5)
Firefox (3)
IE (1)
Opera (1)
Unknown (27)
Linux (12)
Mac OS X (5)
Windows XP (2)
Windows 7 (1)
25-04-201937Unknown (20)
Chrome (14)
Firefox (2)
Safari (1)
Unknown (25)
Linux (7)
Mac OS X (2)
Windows 8.1 (2)
Windows 7 (1)