สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนสังขะ
วันเดือนปีผู้เยี่ยมชมเบราเซอร์ระบบปฏิบัติการ
23-01-201944Chrome (28)
Unknown (10)
Safari (4)
IE (1)
Opera (1)
Linux (21)
Unknown (13)
Windows 7 (6)
Mac OS X (3)
Windows 8.1 (1)
22-01-201971Chrome (39)
Unknown (22)
Safari (5)
Firefox (5)
Linux (30)
Unknown (27)
Mac OS X (6)
Windows 7 (4)
Windows 8.1 (3)
Windows 8 (1)
21-01-201979Chrome (51)
Unknown (18)
Safari (5)
IE (3)
Firefox (2)
Linux (35)
Unknown (25)
Windows 7 (6)
Mac OS X (6)
Windows 8.1 (5)
Windows XP (2)
20-01-201946Chrome (27)
Unknown (17)
Firefox (2)
Linux (19)
Unknown (19)
Windows 7 (6)
Windows 8 (2)
19-01-201974Chrome (35)
Unknown (24)
Firefox (8)
Safari (4)
Opera (3)
Unknown (33)
Linux (24)
Windows XP (8)
Windows 7 (4)
Mac OS X (4)
Windows 8.1 (1)
18-01-201985Chrome (52)
Unknown (22)
Firefox (7)
Safari (2)
IE (1)
Opera (1)
Linux (43)
Unknown (27)
Windows 7 (8)
Windows XP (3)
Mac OS X (2)
Windows Vista (1)
Windows 8.1 (1)
17-01-201971Chrome (44)
Unknown (17)
Firefox (4)
Safari (4)
IE (1)
Opera (1)
Linux (32)
Unknown (25)
Windows 7 (6)
Windows 8.1 (3)
Mac OS X (3)
Windows XP (2)
16-01-201966Chrome (33)
Unknown (23)
Safari (5)
Firefox (2)
Opera (2)
IE (1)
Unknown (32)
Linux (20)
Windows 7 (5)
Windows 8.1 (4)
Mac OS X (3)
Windows 8 (1)
Windows XP (1)
15-01-201979Chrome (35)
Unknown (29)
Safari (6)
IE (4)
Firefox (4)
Opera (1)
Unknown (37)
Linux (23)
Windows 7 (8)
Mac OS X (6)
Windows XP (3)
Windows 8.1 (2)
14-01-201978Chrome (50)
Unknown (15)
Safari (9)
IE (2)
Firefox (1)
Opera (1)
Linux (32)
Unknown (23)
Windows 7 (10)
Mac OS X (9)
Windows 8.1 (2)
Windows Vista (1)
Windows XP (1)
13-01-201962Chrome (29)
Unknown (26)
Safari (2)
Firefox (2)
IE (2)
Opera (1)
Unknown (38)
Linux (13)
Windows 7 (4)
Windows XP (4)
Mac OS X (2)
Windows 8 (1)
12-01-201962Chrome (33)
Unknown (22)
Safari (5)
Firefox (2)
Unknown (31)
Linux (22)
Windows 7 (4)
Mac OS X (4)
Windows XP (1)
11-01-201972Chrome (36)
Unknown (27)
Safari (4)
Firefox (3)
Opera (2)
Unknown (30)
Linux (26)
Mac OS X (6)
Windows 7 (5)
Windows XP (2)
Windows 8.1 (2)
Windows 8 (1)
10-01-201992Chrome (56)
Unknown (28)
Firefox (6)
IE (2)
Linux (42)
Unknown (36)
Windows XP (6)
Windows 7 (4)
Windows 8.1 (3)
Windows 8 (1)
09-01-201994Chrome (61)
Unknown (20)
Safari (6)
Firefox (5)
IE (1)
Opera (1)
Linux (47)
Unknown (25)
Windows 7 (10)
Mac OS X (6)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (2)
08-01-201968Chrome (44)
Unknown (20)
Safari (2)
Opera (1)
Firefox (1)
Linux (32)
Unknown (26)
Windows 7 (7)
Mac OS X (3)
07-01-201976Chrome (38)
Unknown (29)
Safari (4)
Firefox (3)
IE (1)
Opera (1)
Linux (31)
Unknown (30)
Windows 7 (10)
Mac OS X (4)
Windows 8.1 (1)
06-01-201975Chrome (41)
Unknown (23)
Firefox (5)
Safari (3)
IE (2)
Opera (1)
Linux (36)
Unknown (26)
Windows XP (5)
Mac OS X (3)
Windows 7 (2)
Windows 8 (1)
Windows 8.1 (1)
Windows Vista (1)
05-01-2019101Chrome (58)
Unknown (28)
Safari (7)
Opera (4)
IE (3)
Firefox (1)
Linux (48)
Unknown (34)
Mac OS X (6)
Windows 7 (6)
Windows 8.1 (3)
Windows XP (3)
Windows 8 (1)
04-01-2019110Chrome (76)
Unknown (20)
Safari (9)
Opera (3)
Firefox (1)
IE (1)
Linux (54)
Unknown (29)
Windows 7 (11)
Mac OS X (9)
Windows 8.1 (3)
Windows XP (2)
Windows 8 (2)
03-01-2019219Chrome (147)
Safari (35)
Unknown (25)
Opera (6)
Firefox (5)
IE (1)
Linux (124)
Unknown (42)
Mac OS X (34)
Windows 7 (13)
Windows XP (5)
Windows 8.1 (1)
02-01-2019103Chrome (65)
Unknown (20)
Safari (9)
Firefox (4)
Opera (4)
IE (1)
Linux (55)
Unknown (25)
Windows 7 (10)
Mac OS X (9)
Windows XP (3)
Windows Vista (1)
01-01-201953Chrome (26)
Unknown (22)
Safari (2)
IE (2)
Opera (1)
Unknown (21)
Linux (19)
Windows 7 (7)
Mac OS X (2)
Windows XP (2)
Windows 8 (1)
Windows 8.1 (1)
31-12-201853Unknown (26)
Chrome (21)
Firefox (3)
IE (2)
Opera (1)
Unknown (22)
Linux (15)
Windows 7 (8)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (2)
Windows 8 (1)
Mac OS X (1)
30-12-201847Chrome (27)
Unknown (12)
IE (5)
Safari (2)
Firefox (1)
Unknown (18)
Linux (17)
Windows 7 (5)
Windows XP (3)
Mac OS X (2)
Windows 8 (1)
Windows 8.1 (1)
29-12-201847Chrome (19)
Unknown (19)
Safari (5)
Firefox (3)
Opera (1)
Unknown (23)
Linux (14)
Windows 7 (4)
Mac OS X (3)
Windows XP (2)
Windows 8 (1)
28-12-201858Chrome (27)
Unknown (23)
Safari (6)
IE (1)
Firefox (1)
Unknown (32)
Linux (21)
Windows 7 (3)
Mac OS X (1)
Windows 8 (1)
27-12-201866Chrome (39)
Unknown (21)
Safari (3)
IE (1)
Opera (1)
Firefox (1)
Linux (35)
Unknown (26)
Mac OS X (2)
Windows 7 (1)
Windows 8.1 (1)
Windows 8 (1)
26-12-201861Chrome (34)
Unknown (25)
Safari (1)
Opera (1)
Linux (29)
Unknown (28)
Windows 7 (2)
Windows 8 (1)
Mac OS X (1)
25-12-201873Chrome (33)
Unknown (28)
Safari (4)
Firefox (4)
Opera (3)
IE (1)
Unknown (35)
Linux (23)
Windows 7 (9)
Windows 8.1 (2)
Mac OS X (2)
Windows XP (2)