สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนสังขะ
วันเดือนปีผู้เยี่ยมชมเบราเซอร์ระบบปฏิบัติการ
16-01-201821Chrome (12)
Unknown (4)
Safari (3)
Firefox (1)
Opera (1)
Linux (12)
Unknown (6)
Mac OS X (2)
Windows 7 (1)
15-01-201841Chrome (27)
Unknown (10)
Opera (2)
Safari (2)
Linux (22)
Unknown (11)
Windows 7 (3)
Windows 8.1 (3)
Mac OS X (2)
14-01-201831Chrome (17)
Unknown (10)
Safari (3)
Opera (1)
Linux (15)
Unknown (12)
Windows 7 (2)
Mac OS X (2)
13-01-201831Unknown (15)
Chrome (10)
Safari (4)
Opera (2)
Unknown (14)
Linux (12)
Mac OS X (3)
Windows 7 (2)
12-01-201835Chrome (19)
Unknown (11)
Opera (5)
Linux (16)
Unknown (14)
Windows 8.1 (2)
Mac OS X (2)
Windows 7 (1)
11-01-201846Chrome (25)
Unknown (12)
Opera (5)
IE (2)
Firefox (1)
Safari (1)
Linux (25)
Unknown (16)
Windows 7 (2)
Windows XP (2)
Mac OS X (1)
10-01-201849Chrome (24)
Unknown (14)
Safari (5)
Opera (4)
IE (2)
Linux (26)
Unknown (14)
Mac OS X (5)
Windows 7 (2)
Windows XP (1)
Windows 8.1 (1)
09-01-201839Chrome (25)
Unknown (10)
Firefox (3)
Safari (1)
Linux (24)
Unknown (9)
Windows 7 (3)
Mac OS X (1)
Windows 8.1 (1)
Windows XP (1)
08-01-201843Chrome (31)
Unknown (9)
Firefox (1)
Opera (1)
Safari (1)
Linux (20)
Unknown (11)
Windows 7 (8)
Mac OS X (2)
Windows 8.1 (2)
07-01-201832Chrome (19)
Unknown (8)
Opera (3)
Firefox (1)
IE (1)
Linux (18)
Unknown (10)
Windows 7 (2)
Windows 8.1 (1)
Windows XP (1)
06-01-201836Chrome (21)
Unknown (9)
Safari (3)
Firefox (2)
IE (1)
Linux (16)
Unknown (11)
Windows 7 (5)
Mac OS X (3)
Windows XP (1)
05-01-201856Chrome (39)
Unknown (9)
Safari (4)
Opera (2)
Firefox (1)
IE (1)
Linux (32)
Unknown (14)
Windows 7 (5)
Mac OS X (4)
Windows XP (1)
04-01-201839Chrome (27)
Unknown (9)
IE (2)
Safari (1)
Linux (26)
Unknown (10)
Windows 7 (3)
03-01-201836Chrome (24)
Unknown (10)
Safari (1)
Opera (1)
Linux (18)
Unknown (12)
Windows 7 (3)
Mac OS X (2)
Windows 8.1 (1)
02-01-201819Chrome (7)
Unknown (7)
Safari (2)
Opera (1)
Firefox (1)
IE (1)
Linux (9)
Unknown (7)
Windows 7 (1)
Mac OS X (1)
Windows XP (1)
01-01-201820Unknown (11)
Chrome (5)
Safari (4)
Unknown (11)
Mac OS X (5)
Linux (4)
31-12-201719Unknown (8)
Chrome (7)
Safari (2)
Opera (1)
IE (1)
Unknown (9)
Linux (8)
Mac OS X (1)
Windows XP (1)
30-12-201725Chrome (16)
Unknown (8)
IE (1)
Linux (11)
Unknown (8)
Windows 7 (3)
Windows XP (1)
Windows 8 (1)
Mac OS X (1)
29-12-201727Chrome (19)
Unknown (6)
Opera (1)
Safari (1)
Linux (20)
Unknown (5)
Mac OS X (1)
Windows 7 (1)
28-12-201736Chrome (20)
Unknown (11)
Safari (3)
IE (2)
Linux (19)
Unknown (12)
Mac OS X (2)
Windows Vista (1)
Windows 8.1 (1)
Windows 7 (1)
27-12-201733Chrome (17)
Unknown (12)
Safari (2)
Opera (1)
IE (1)
Linux (17)
Unknown (13)
Windows 7 (2)
Windows 8.1 (1)
26-12-201734Chrome (25)
Unknown (7)
Firefox (1)
Opera (1)
Linux (17)
Unknown (12)
Windows 7 (5)
25-12-201735Chrome (21)
Unknown (6)
Safari (5)
Firefox (2)
Opera (1)
Linux (19)
Unknown (9)
Mac OS X (3)
Windows 7 (2)
Windows 8.1 (2)
24-12-201722Chrome (11)
Unknown (8)
Firefox (2)
Safari (1)
Unknown (10)
Linux (8)
Mac OS X (2)
Windows 7 (1)
Windows 8.1 (1)
23-12-201735Chrome (24)
Unknown (5)
Opera (4)
Safari (1)
Firefox (1)
Linux (22)
Unknown (6)
Windows 7 (4)
Windows 8.1 (2)
Mac OS X (1)
22-12-201734Chrome (28)
Unknown (6)
Linux (22)
Unknown (6)
Windows 7 (4)
Mac OS X (2)
21-12-201737Chrome (30)
Unknown (6)
IE (1)
Linux (20)
Unknown (10)
Windows 7 (5)
Windows 8.1 (1)
Mac OS X (1)
20-12-201740Chrome (25)
Unknown (10)
Opera (3)
Safari (2)
Linux (24)
Unknown (9)
Windows 8.1 (4)
Windows 7 (3)
19-12-201731Chrome (16)
Unknown (9)
Safari (4)
Opera (1)
Firefox (1)
Linux (17)
Unknown (9)
Mac OS X (3)
Windows 7 (1)
Windows XP (1)
18-12-201730Chrome (16)
Unknown (10)
Opera (2)
Safari (2)
Linux (18)
Unknown (10)
Mac OS X (1)
Windows 8 (1)