[ 18 ธันวาคม 2561 ]: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน...<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 27 )


ดาวน์โหลด

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (37.7 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
โรงเรียนกำหนดให้มีการเรียนการสอนชดเชย
 


                 โรงเรียนกำหนดให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562 เต็มวัน โดยให้ใช้ตารางเรียนตารางสอนของวันจันทร์ ทั้งนี้การเปิดเรียนการสอนชดเชยดังกล่าว เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเวลาที่ขาดหายไป เนื่องจากการใช้เวลาดังกล่าวในการจัดกิจกรรมต่างๆ และตรงกับวันหยุดราชการประจำปี


-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : admin
วันที่ : 24 มกราคม 2562
 

แสดงความเห็นกรุณา สมัครสมาชิก และล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ
 
ความเห็น
โดย
กรอก Code