[ 08 กุมภาพันธ์ 2563 ]: เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ก และเว็ปไซต์ของโรงเรียนได้ตลอดเวลา...<-->[ 18 ธันวาคม 2561 ]: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน...<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 26 )


ดาวน์โหลด

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (37.7 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
บทคัดย่อ วิจัยแบบร่วมมือเทคนิค LT การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 


                 การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม โดยใช้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  

                1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง  พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์   สาระเพิ่มเติม รหัสวิชา ค22201 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังขะ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75......บันทึกโดย : นายอำนวย ประไวย์
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
 

แสดงความเห็นกรุณา สมัครสมาชิก และล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ
 
ความเห็น
โดย
กรอก Code