[ 07 พฤศจิกายน 2561 ]: ..คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสังขะ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสมชัย นามสว่าง ด้วยความยินดียิ่ง...<-->[ 02 ตุลาคม 2561 ]: ...ประกาศปิดภาคเรียน 1/2561 ..4 - 10 ตุลาคม 2561 นักเรียนเรียนตามอัธยาศัย ..11-29 ตุลาคม 2561 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ....29 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 .....<-->[ 03 เมษายน 2561 ]: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2561<-->[ 01 เมษายน 2561 ]: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561<-->[ 28 มีนาคม 2561 ]: ประกาศผลนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ม.1 และ ม.4<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 28 )


ดาวน์โหลด

คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 (140.0 KB)
คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน เดือนสิงหาคม-กันยายน 59 (266.0 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. 2950_คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่.pdf (295.52 KB)


...............พันธกิจของโรงเรียนสังขะ ข้อที่ ๒  คือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  และให้บุคลากรรู้คุณค่าและตระหนักในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  ดังนั้นครูและบุคลากรในโรงเรียนจึงเป็นผู้นำในการบริหารจัดการและร่วมมือกันในการพัฒนาอาคาร  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ห้องบริการ  ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด  สวยงาม  เป็นระเบียบมั่นคง  ปลอดภัย  และมีบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้  .........บันทึกโดย : admin
วันที่ : 26 ตุลาคม 2561
 

แสดงความเห็นกรุณา สมัครสมาชิก และล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ
 
ความเห็น
โดย
กรอก Code