[ 18 ธันวาคม 2561 ]: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน...<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 27 )


ดาวน์โหลด

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (37.7 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. 2950_คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่.pdf (295.52 KB)


...............พันธกิจของโรงเรียนสังขะ ข้อที่ ๒  คือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  และให้บุคลากรรู้คุณค่าและตระหนักในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  ดังนั้นครูและบุคลากรในโรงเรียนจึงเป็นผู้นำในการบริหารจัดการและร่วมมือกันในการพัฒนาอาคาร  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ห้องบริการ  ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด  สวยงาม  เป็นระเบียบมั่นคง  ปลอดภัย  และมีบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้  .........บันทึกโดย : admin
วันที่ : 26 ตุลาคม 2561
 

แสดงความเห็นกรุณา สมัครสมาชิก และล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ
 
ความเห็น
โดย
กรอก Code