[ 08 กุมภาพันธ์ 2563 ]: เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ก และเว็ปไซต์ของโรงเรียนได้ตลอดเวลา...<-->[ 18 ธันวาคม 2561 ]: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน...<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 24 )


ดาวน์โหลด

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (37.7 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0383 ] บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา คณิตศาสตร์   [ 551 ] นายอำนวย ประไวย์ 01 พฤศจิกายน 2561
[ 0382 ] บทคัดย่อ วิจัยแบบร่วมมือเทคนิค LT การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   [ 342 ] นายอำนวย ประไวย์ 01 พฤศจิกายน 2561
[ 0327 ] รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม  [ 436 ] นางปะวินา ใจกล้า 04 กรกฏาคม 2561
[ 0326 ] รายงานการพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล  [ 524 ] นางสำเรียง สุขพันธ์ 27 มิถุนายน 2561
[ 0325 ] การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  [ 454 ] นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว 27 มิถุนายน 2561
[ 0321 ] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์  [ 415 ] นางสาววิเศษศิษฐ์ โสวภาค 07 มิถุนายน 2561
[ 0320 ] การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป   [ 556 ] ครูวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม 29 พฤษภาคม 2561
[ 0319 ] ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI (Team Assisted Individualization)  [ 527 ] ครูน้ำผึ้ง พิศิลป์ 29 พฤษภาคม 2561
[ 0283 ] นวัตกรรม แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมอนันต์ รายวิชาคณิตฯเพิ่มเติม   [ 1e3 ] นายสุริเยศวร์ พิศิลป์ 27 กุมภาพันธ์ 2561
[ 0258 ] รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย นางจันจิรา หมั่นบ่อแก  [ 1e3 ] นางจันจิรา หมั่นบ่อแก 14 ธันวาคม 2560
หน้าที่ 1