[ 25 ธันวาคม 2558 ]: terror<-->[ 21 พฤศจิกายน 2558 ]: แนะนำการเข้าใช้เว็บไซต์โรงเรียนสังขะได้ผลดีและถูกต้อง ใช้โปรแกรม Mozilla Firefox หรือ Google Chrome<-->[ 16 พฤศจิกายน 2558 ]: รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วประเทศ ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.<-->[ 16 พฤศจิกายน 2558 ]: +++ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสังขะ สพม.33<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 10 )
 
 
ชื่อ-สกุล
นางอิงอร ผลจันทร์งาม
ตำแหน่ง
ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0814705469
อีเมล
ingon@sangkha.ac.th
ชื่อ-สกุล
นายอนัน ขาวงาม
ตำแหน่ง
ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา สอนวิชากลุ่มงานอุตสาหกรรม
เบอร์โทร
0817251101
อีเมล
t_anank@sangkha.ac.th
ชื่อ-สกุล
นางนิตยา ทองสระคู
ตำแหน่ง
ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน
เบอร์โทร
0804829632
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม
ตำแหน่ง
ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0874736734
อีเมล
kroo_watcharin@sangkha.ac.th
ชื่อ-สกุล
นายจำรูญ ทองอ้ม
ตำแหน่ง
ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
กลุ่มงานเกษตร
เบอร์โทร
อีเมล
่ี
ชื่อ-สกุล
นางเสาวลักษณ์ บัวบาน
ตำแหน่ง
ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การศึกษาวิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร
0846620557
อีเมล
saovaluck@sangkha.ac.th
ชื่อ-สกุล
นางจินดาพร บุญหมั่น
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร
0833323028
อีเมล
jindaporn@sangkha.ac.th
หน้าที่ 1