[ 18 ธันวาคม 2561 ]: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน...<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 24 )


 
 
ชื่อ-สกุล
นายสมชัย นามสว่าง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นายบุญช่วย ถ้วยทอง
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นายประสงค์ ตอนศรี
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
หน้าที่ 1