[ 07 พฤศจิกายน 2561 ]: ..คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสังขะ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสมชัย นามสว่าง ด้วยความยินดียิ่ง...<-->[ 02 ตุลาคม 2561 ]: ...ประกาศปิดภาคเรียน 1/2561 ..4 - 10 ตุลาคม 2561 นักเรียนเรียนตามอัธยาศัย ..11-29 ตุลาคม 2561 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ....29 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 .....<-->[ 03 เมษายน 2561 ]: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2561<-->[ 01 เมษายน 2561 ]: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561<-->[ 28 มีนาคม 2561 ]: ประกาศผลนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ม.1 และ ม.4<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 28 )


 
 
ชื่อ-สกุล
นายสมชาย กระจายศรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การประถมศึกษา
เบอร์โทร
0878703078
อีเมล
ชื่อ-สกุล
ดาบตำรวจโยธิน จันทเขต (ผู้แทนผู้ปกครอง)
ตำแหน่ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นางสำราญ จันทร์ประเสริฐ (ผู้แทนครู)
ตำแหน่ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ภาษาไทย
เบอร์โทร
0933248449
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นางประโยชน์ เชื้องาม (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
ตำแหน่ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
วิทยาการจัดการบริหารการปกครองท้องที่
เบอร์โทร
0846132568
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นางสงบ พิศวง (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ตำแหน่ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นางสาวสิริวรรณ สุนทรงาม (ผู้แทนศิษย์เก่า)
ตำแหน่ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
รัฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นายพยัคฆ์ จันทร์พลี (ผู้แทนองค์กรศาสนา)
ตำแหน่ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นายพิษณุ พรหมทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
สังคมศึกษา
เบอร์โทร
0815998152
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นายวีระชาติ อินทะหลาบ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ครุศาสตร์
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นายภูวดล บูรณ์เจริญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล
หน้าที่ 1 2