[ 08 กุมภาพันธ์ 2563 ]: เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ก และเว็ปไซต์ของโรงเรียนได้ตลอดเวลา...<-->[ 18 ธันวาคม 2561 ]: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน...<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 24 )


 
 
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุภาพร ขวัญทอง (ครูแนะแนว)
ตำแหน่ง
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นางสาวประจักษ์ศรี ปัดภัย (ฝายวัดผลและประเมินผล)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นางสาวจินตนา มหาริตะวัน (ฝ่ายแนะแนว)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นางสาวมุกดา หยีเรืองโรจน์ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุวิมล บุญเสริม (เจ้าหน้าที่การเงิน)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นางสาวแคทรียา วังเย็น (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นางสาวจุฬารัตน์ อิ่นอ้าย (เลขานุการ)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นางสาววรรณศิริ ยิ่งหาญ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นายอนุสรณ์ ธรรมมะ (ช่างไม้ ระดับ 4)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ-สกุล
นายสุภาษ หวลระลึก (ช้างไม้ ระดับ 4)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
หน้าที่ 1 2 3