[ 03 เมษายน 2561 ]: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2561<-->[ 01 เมษายน 2561 ]: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561<-->[ 28 มีนาคม 2561 ]: ประกาศผลนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ม.1 และ ม.4<-->[ 07 มีนาคม 2561 ]: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ SME <-->[ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ]: โรงเรียนสังขะประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 29 )
ดาวน์โหลด

คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 (140.0 KB)
คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน เดือนสิงหาคม-กันยายน 59 (266.0 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0269 ] โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา  [ 266 ] administrator 02 กุมภาพันธ์ 2561
[ 0267 ] เทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2018  [ 201 ] administrator 23 มกราคม 2561
[ 0266 ] เปิดบ้านเหลืองแดง OPEN HOUSE และแนะแนวการศึกษาต่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  [ 235 ] administrator 23 มกราคม 2561
[ 0254 ] ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  [ 228 ] administrator 07 ธันวาคม 2560
[ 0253 ] นโยบายการรับนักเรียน 2561  [ 502 ] administrator 07 ธันวาคม 2560
[ 0226 ] แห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชนเทศบาลตำบลสังขะ  [ 677 ] administrator 21 กรกฏาคม 2559
[ 0223 ] ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  [ 588 ] administrator 24 พฤษภาคม 2559
[ 0181 ] ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน  [ 673 ] administrator 21 พฤศจิกายน 2558
[ 0144 ] เปิดโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  [ 571 ] administrator 15 พฤศจิกายน 2558
หน้าที่ 1