[ 07 พฤศจิกายน 2561 ]: ..คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสังขะ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสมชัย นามสว่าง ด้วยความยินดียิ่ง...<-->[ 02 ตุลาคม 2561 ]: ...ประกาศปิดภาคเรียน 1/2561 ..4 - 10 ตุลาคม 2561 นักเรียนเรียนตามอัธยาศัย ..11-29 ตุลาคม 2561 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ....29 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 .....<-->[ 03 เมษายน 2561 ]: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2561<-->[ 01 เมษายน 2561 ]: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561<-->[ 28 มีนาคม 2561 ]: ประกาศผลนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ม.1 และ ม.4<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 28 )


ดาวน์โหลด

คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 (140.0 KB)
คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน เดือนสิงหาคม-กันยายน 59 (266.0 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0397 ] กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อชมการแสดงซ้อมใหญ่ ณ สนามแสดงช้าง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  [ 4 ] admin 15 พฤศจิกายน 2561
[ 0396 ] อบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC:การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  [ 2 ] admin 15 พฤศจิกายน 2561
[ 0391 ] ขอเชิญร่วมให้กำลังใจนักกีฬา  [ 20 ] admin 09 พฤศจิกายน 2561
[ 0390 ] ยินดีต้อนรับนายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ  [ 34 ] admin 07 พฤศจิกายน 2561
[ 0376 ] 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช   [ 53 ] admin 24 ตุลาคม 2561
[ 0375 ] 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต  [ 66 ] admin 13 ตุลาคม 2561
[ 0368 ] งานแสดงมุทิตาจิต ผอ.สุวรรณ์ ครูถวิล ครูนวรัตน์  [ 1e3 ] admin 28 กันยายน 2561
[ 0363 ] วันสันติภาพโลก 21 กันยายนของทุกปี  [ 95 ] admin 21 กันยายน 2561
[ 0360 ] กิจกรรมค่ายติวความรู้ภาษาอังกฤษสู่พี่ ม.6   [ 64 ] admin 18 กันยายน 2561
[ 0356 ] โรงเรียนสังขะ เข้าร่วมรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (world class standard school)  [ 87 ] admin:Pattrapon 11 กันยายน 2561
[ 0353 ] การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2561  [ 73 ] Admin : Pattrapon 05 กันยายน 2561
[ 0269 ] โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา  [ 434 ] administrator 02 กุมภาพันธ์ 2561
[ 0267 ] เทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2018  [ 354 ] administrator 23 มกราคม 2561
[ 0266 ] เปิดบ้านเหลืองแดง OPEN HOUSE และแนะแนวการศึกษาต่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  [ 400 ] administrator 23 มกราคม 2561
หน้าที่ 1