[ 18 ธันวาคม 2561 ]: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน...<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 
ผู้มาเยือนลำดับที่
ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 6 คน

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 27 )


  • Css
  • Css
  • Css
 


ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 ร่วมกับชุมชน และเทศบาลอำเภอสังขะ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนระดับ 2 นำโดยนายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นตัวแทนนักเรียนสังขะทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562
[ เอกสารแนบท้าย ]

บันทึก : 17 กรกฏาคม 2562

พิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอกโดม รร.สังขะ 62
โรงเรียนสังขะจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอกโดมอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานในพิธี

บันทึก : 13 กรกฏาคม 2562

สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
6 กรกฎาคม 2562 สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังคำชี้แจงแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนจากศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 ศูนย์ และมอบเกียรติบัตรครูสอนดีสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ

บันทึก : 07 กรกฏาคม 2562
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมประชุม เกี่ยวกับ SANGKHA MOD บันทึก : 05 กรกฏาคม 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกระดับชั้น บันทึก : 04 กรกฏาคม 2562
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยนายสมชาย กระจายศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมห้องเรียน บันทึก : 04 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 62 บันทึก : 28 มิถุนายน 2562
โรงเรียนสังขะได้รับการนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนและอีกหลายๆ ด้าน จากต้นสังกัด (สพม.33) บันทึก : 27 มิถุนายน 2562
กลุ่่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ผ่านกิจกรรม บันทึก : 27 มิถุนายน 2562
เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก บันทึก : 17 มิถุนายน 2562
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 
 
 

 
คำสั่งที่ 219 / 2562 "แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางวันและกลางคืน" ประจำเดือน
 
ึการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
 
คำสั่งเวรยามฯ 158 (เมษายนและพฤษภาคม 62)
 
คำสั่งเวรยาม 646 (ธันวาคม 61 - มกราคม 62)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน (SMART STUDENTS) "DEKSAREN"
[ àÍ¡ÊÒÃṺ ] ·Õè : admin
:: แต่งตั้งครูผู้สอนรายวิชาหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
:: แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
:: เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่พิเศษ งานอาคาร
:: คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัย เดือน สิงหาคม-กันยายน 2561
 
 
 

 
โรงเรียนสังขะจึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2562
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
[ àÍ¡ÊÒÃṺ ] ·Õè : admin
 
ประกาศปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
 
ผลการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
:: การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรมด้วยวิธีปร
 
 
 

 
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา คณิตศาสตร์
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นายอำนวย ประไวย์
 
บทคัดย่อ วิจัยแบบร่วมมือเทคนิค LT การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นายอำนวย ประไวย์
 
รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางปะวินา ใจกล้า
 
รายงานการพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางสำเรียง สุขพันธ์
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว
:: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์
:: การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
:: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI (Team Assisted Individualization)
:: นวัตกรรม แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมอนันต์ รายวิชาคณิตฯเพิ่มเติม
:: รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย นางจันจิรา หมั่นบ่อแก
 
 

 
นางสาวจุฬารัตน์ อิ่นอ้าย (เลขานุการ)
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (37.7 KB)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)

คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [650]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [935]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [557]
 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
12 ภาพ 31 เข้าชม 0 ความเห็น
กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา
13 ภาพ 237 เข้าชม 0 ความเห็น
ต้อนรับ ผอ.สมชัย
16 ภาพ 300 เข้าชม 0 ความเห็น
กิจกรรมวันสันติภาพโลก...
6 ภาพ 433 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
 
 

เหรียญเงิน กีฬฮีอกกี้ ซีเกมส์ 2017 ที่ประเทศม
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฮอกกี้ ประเภท
"วงดนตรีลูกทุ่ง" ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขับร้อง
"เจ้าเหรียญทอง" กิจกรรมตอมพิวเตอร์
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงพื้นบ้าน